Titel

Välkommen till kraftstationen Oscar-Fredriksborg!

Kraftstationen Oscar-Fredriksborg är ett elverk med två gamla dieselmotorer i Oscar-Fredriksborgs fästning på Rindö i Stockholms skärgård. Här pågår ett ideellt projekt att restaurera en av motorerna.

Den här webbplatsen berättar med ord och bild om dieselmotorernas historia och om arbetet med att restaurera en av dem. Här finns också beskrivningar av den elektriska utrustningen i kraftstationen samt den speciella miljö som fästningen utgör. I fotogalleriet finns några fler utvalda bilder från anläggningen. Innehållet på webbplatsen försöker generellt spegla både teknik och historia runt kraftstationen.

Fotografierna på webbplatsen är tagna av Lasse Carlsson om inget annat anges. Det går att kontakta kraftstationen på e-postadress: info(snabel-a)ksof.se.

Oscar-Fredriksborgs fästning förvaltas av Statens fastighetsverk (SFV). På sin webbplats presenterar de sina många fastigheter och där har de också en speciell sida om Oscar-Fredriksborgs fästning. SFV ger aktivt stöd till motorrestaureringen genom att upplåta lokaler och täcka materialkostnaden.

Den som vill veta mer om skärgårdsförsvarets historia kan även besöka Vaxholms fästnings museum. Fästningsmuseet anordnar ibland visningar av Oscar-Fredriksborgs fästning inklusive kraftstationen.

skylt
del

Läs mer om bland annat